Thành lập công ty Bảng giá dịch vụ chi tiết

Quý doanh nhân chỉ cần ở nhà cung cấp thông tin tên công ty, địa chỉ, vốn, ngành nghề, CMND. Sau 3- 5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đối chiếu và ra giấy phép kinh doanh cho khách hàng. Dịch Vụ Thành lập công ty TNHH tại…