Uncategorized

Cách Mạng Công Nghệ 4.0

Trước khi đi sâu vào chi tiết về cái gì, tại sao và như thế nào của công nghệ 4.0 , trước tiên bạn nên hiểu chính xác cách sản xuất phát triển từ thế kỷ 18. Có bốn cách mạng công nghiệp riêng mà thế giới đang trải qua hoặc sẽ trải nghiệm trong quá khứ. Trong bài viết này, Famousnjactors.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Công nghệ mạng 4.0 lần thứ nhất

Con trỏ mạng công nghệ 4.0 lần thứ nhất diễn ra từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18. Trong thời kỳ này, sản xuất phát triển từ tập trung vào lao động chân tay do con người thực hiện và hỗ trợ động vật đã hát một tinh thể dạng hơn làm con người thực hiện. B. thông qua việc sử dụng động cơ hơi nước và các loại công cụ điện.Cách mạng công nghệ lần thứ hai

Vào đầu thế kỷ 20, thế giới bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ hai với đời sống và sử dụng điện trong các máy nhà. Sự ra đời của điện cho phép các nhà sản xuất tăng hiệu suất và làm cho các nhà sản xuất trở nên động cơ hơn. Trong thời gian này, các khái niệm sản xuất hàng loạt như dây chuyền lắp ráp được đưa ra để tăng năng suất.

Hình 1: Công nghệ 4.0 lần thứ nhất

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba tăng dần bắt đầu từ cuối năm 1950 khi các nhà sản xuất bắt đầu tích hợp các thiết bị điện và cuối cùng là công nghệ máy tính vào máy tính của họ. Trong thời gian này, các nhà sản xuất bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tập trung ít hơn thành công nghệ và máy tương tự mà tập trung nhiều hơn vào công nghệ kỹ thuật số và tự động hóa phần mềm. lần thứ 4, được gọi là Công nghiệp 4.0

Trong vài kỷ lục gần đây, Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, được gọi là Công nghiệp 4.0, đã xuất hiện. Công nghệ 4.0 được đưa ra bởi công nghệ kỹ thuật số của thập kỷ qua lên một tầm cao mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật (IoT), truy cập thời gian thực và đời của hệ thống mạng thực thi. Công nghiệp 4.0 kết nối sản xuất vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác, tiếp cận tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, sản phẩm và con người. Ngành 40 cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền kiểm tra và thông tin chi tiết về mọi khía cạnh hoạt động để họ có thể sử dụng dữ liệu thì giúp

tăng năng suất, cải thiện trình quy trình và tăng trưởng thúc đẩy.

2. Khái niệm cơ bản và thuật ngữ công nghệ 4.0 

Có khái niệm hàng và thuật ngữ liên quan đến IIoT và Công nghiệp 4.0, nhưng đây là 12 từ và cụm từ cơ bản bạn nên biết trước khi đưa ra quyết định. Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP): Các công cụ quản lý quy trình kinh doanh có thể được sử dụng để quản lý thông tin trong một tổ chức.

IOT: IoT is a shutdown of the Internet of Things, một thuật ngữ chỉ sự kết nối giữa các đối tượng vật lý như cảm biến hoặc máy tính và internet.IIoT: IIoT là sự tắt của cụm từ Industrial Internet of Things, một thuật ngữ ngữ chỉ kết nối giữa con người, dữ liệu và máy liên kết đến sản xuất.

Hình 2: Cơ bản thuật ngữ

Dữ liệu lớn: Việc truy cập dữ liệu vào một khối lượng dữ liệu lớn có cấu trúc hoặc cấu trúc phi có thể là tích hợp, lưu trữ, phân tích cú pháp và phân tích cú pháp để đưa ra mô hình, hướng xu, liên kết và cơ bản số nguyên.

Artificial Intelligence (AI): Trí tuệ nhân tạo là một khái niệm duy nhất của máy tính để thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các quyết định để hỏi một mức độ thông minh của con người. .

M2M – Thuật ngữ này là viết tắt của Machine-to-Machine và được sử dụng để chỉ kết nối giữa các máy riêng biệt qua mạng có dây hoặc không dây.

Số hóa: Cập nhật số đề đến quá trình thu thập và chuyển đổi các loại thông tin khác nhau sang định dạng kỹ thuật số.Nhà máy thông minh: Nhà máy thông minh là nhà đầu tư và sử dụng các công nghệ, phương pháp giải và phương pháp của Công nghệ 4.0 .

Máy học: Máy học là máy tính tự động học và cải thiện bản thân thông qua trí thông minh nhân tạo mà không cần chỉ huy hoặc thiết lập chương trình để làm như vậy.

Hình 3: Simple processors

Cloud Computing: Điện toán đám mây đề cập đến việc sử dụng một máy chủ được kết nối từ xa được lưu trữ trên Internet để lưu trữ, quản lý và xử lý thông tin.

Xử lý thực hiện quản lý dữ liệu thời gian: Xử lý thực hiện quản lý dữ liệu thời gian đến khả năng của hệ thống máy tính và liên tục xử lý máy tính và tự động liên tục và cung cấp kết quả và thông tin Thực hiện hoặc Gần thực tế thời gian. chuỗi ứng dụng và sản xuất quản lý.

Hệ thống thi mạng (CPS) – Hệ thống thi mạng, còn được gọi là “sản xuất”, đề cập đến một môi trường sản xuất sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0 cung cấp khả năng thu thập, tích hợp dữ liệu thực hiện thời gian và hiển thị tất cả các mặt của sản xuất.

Bây giờ bạn đã hiểu rõ một số khái niệm chính của công nghiệp 4.0, bạn đã sẵn sàng đi sâu vào chi tiết về cách sản xuất thông minh có thể cải thiện cách bạn điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Hợp tác sử dụng sản xuất thông minh

Một trong những cách tốt nhất để hiểu rõ hơn về khái niệm sản xuất thông minh là suy nghĩ về cách nó có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn hoặc một doanh nghiệp tương tự. Dưới đây là 3 trường hợp sử dụng có thể giúp bạn hiểu giá trị của công nghiệp 4.0 trong sản xuất:

Tối ưu hóa và quản lý chuỗi cung ứng: Các giải pháp của công nghệ 4.0 giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc hơn, khả năng kiểm tra và độ sâu dữ liệu hơn về toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn. use the string cung cấp ứng dụng quản lý kỹ thuật, các công ty có thể đưa ra sản phẩm và dịch vụ ra thị trường nhanh hơn, rẻ hơn và với chất lượng tốt hơn để có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh kém hiệu quả hơn . To find more information you can to access to page: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button