++Đăng ký khuyến mại bằng hình thức miễn phí giao hàng!!

Việc mua sắm hàng hóa có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ sở kinh doanh hoặc thông qua mạng internet Khi mua hàng qua mạng internet, khách hàng thường phải trả thêm một khoản phí vận chuyển, giao hàng từ cơ sở kinh doanh đến nơi nhận Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh thường áp dụng chương trình khuyến mại dịch vụ miễn phí giao hàng khi mua hàng thông qua mạng internet. Điều 92 Luật Thương mại năm 2005 quy định…

Việc mua sắm hàng hóa có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ sở kinh doanh hoặc thông qua mạng internet

Khi mua hàng qua mạng internet, khách hàng thường phải trả thêm một khoản phí vận chuyển, giao hàng từ cơ sở kinh doanh đến nơi nhận
Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh thường áp dụng chương trình khuyến mại dịch vụ miễn phí giao hàng khi mua hàng thông qua mạng internet.

mien-phi-giao-hang

Điều 92 Luật Thương mại năm 2005 quy định về các hình thức khuyến mại, khuyến mại bằng hình thức miễn phí giao hàng thuộc một trong những hình thức khuyến mại khác được quy định tại khoản 9 mà pháp luật không liệt kê cụ thể
Trình tự, thủ tục đăng ký hình thức khuyến mại này được quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006 nghị định quy đinh chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mại này chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

+Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

– Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, Bộ Thương mại xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

– Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải có văn bản báo cáo Bộ Thương mại về kết quả chương trình khuyến mại.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]

Comments are closed.