Nhập khẩu phế liệu phải có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

Nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường   Nhập khẩu phế liệu phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường Hồ sơ xin cấp bao gồm: – 01 văn bản đề nghị theo mẫu: – 07 báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu; – Giấy chứng nhận đăng ký kinh…

Nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường

 

nhap-phe-lieu-can-co-giay-xac-nhan

Nhập khẩu phế liệu phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường

Hồ sơ xin cấp bao gồm:

– 01 văn bản đề nghị theo mẫu:

– 07 báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

– 01 trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

– 01 trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

– Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp;

– Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở;

– Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu.

 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận:

– Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo gửi cơ quan có thẩm quyền.

– Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

– Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét

 

Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đối với các trường hợp: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

– Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất trong các trường hợp còn lại.

 

Thời hạn cấp Giấy xác nhận:

– Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 40 ngày làm việc;

– Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường là 30 ngày làm việc;

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]

Comments are closed.