++Tất tần tật về giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh!!

Cá nhân, tổ chức muốn cung cấp dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cần phải làm các thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động Và sau đây là các quy định về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn.     Thẩm quyền cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở…

Cá nhân, tổ chức muốn cung cấp dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cần phải làm các thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động

Và sau đây là các quy định về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn.

 

kham-chua-benh

 

Thẩm quyền cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ( Điều 45 Luật khám bệnh, chữa bệnh):

– Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời, thông báo cho UBND cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động.

– Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng; đồng thời thông báo cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh)

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động;

+ Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động;

+ Đối với bệnh viện, ngoài các điều kiện trên còn phải có Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu.

– Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động;

+ Bản gốc Giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

– Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép hoạt động bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép hoạt động;

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến điều chỉnh.

Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh)

– Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

+ Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại và điều chỉnh  được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế;

+ Trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động; nếu không cấp hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

+ Trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp lại Giấy phép hoạt động; nếu không cấp lại Giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định và thủ tục thẩm định để cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định và thủ tục thẩm định để cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]

Comments are closed.