Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng!!

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới bạn đọc thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng theo quy định tại nghị định 62/2016/NĐ-CP có hiệu lực 1/7/2016. 1.Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng gồm: a. Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 01 đối với các trường hợp cấp mới, cấp…

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới bạn đọc thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng theo quy định tại nghị định 62/2016/NĐ-CP có hiệu lực 1/7/2016.

hoat-dong-thi-nghiem-xay-dung

1.Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng gồm:

a. Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 01 đối với các trường hợp cấp mới, cấp lại, hoặc Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 02 đối với trường hợp đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi.
b. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, giấy phép đầu tư.(đối với trường hợp cấp mới).
c. Danh sách công chức, cán bộ quản lý, thí nghiệm viên kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo có liên quan.
d. Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phù hợp với từng trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại hoặc bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Trình tự cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng:

a) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở của Bộ Xây dựng. Trường hợp nộp hồ sơ qua trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, thực hiện theo văn bản hướng dẫn về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

3. Trình tự cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng:

a) Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trình tự thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
b) Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
c) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cấp bổ sung, sửa đổi được ghi theo hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã cấp.

4. Các trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm  xây dựng:

a) Khi tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu bổ sung, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp;
b) Khi tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm.

5. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

a) Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp mới, cấp lại, bổ sung, sửa đổi đình chỉ và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
b) Bộ Xây dựng công nhận tương đương đối với các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, thử nghiệm được các cơ quan có thẩm quyền khác cấp theo quy định của pháp luật nếu các hoạt động này đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật. Việc công nhận tương đương được thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]

Comments are closed.