Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư

Trong cả hai trường hợp nêu tại Khoản 1 và 2 của Điều này, người mua nhà ở đều được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hợp đồng này. Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định. Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

điều chỉnh giấy phép đầu tư

Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp. Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai thi hành Luật đầu tư. Nếu ngoài giờ hành chính, chúng tôi xin phép được liên hệ lại vào đầu ngày làm việc tiếp theo. Các thông tin khác về vốn như phần vốn góp của chủ sở hữu và nguồn vốn mở rộng huy động thêm được từ bên ngoài.

Với những trường hợp thay đổi thông tin dự án đầu tư do bổ sung mục tiêu, tăng vốn góp, thay đổi thông tin nhà đầu tư… Sau khi tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thuế nếu có liên quan đến nội dung điều chỉnh. Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Đồng thời cập nhật thông tin thay đổi trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Khi dự án đầu tư có sự thay đổi thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư.

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư công sớm cho các dự án, công trình là yếu tố quan trọng giúp cho công tác giải ngân vốn nhanh. Theo đó, sau khi nhận kế hoạch vốn được giao, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện ngay việc phân bổ chi tiết nguồn vốn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một lượng vốn công chưa được phân bổ hết. Trình tự và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư tại Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

điều chỉnh giấy phép đầu tư

Đối với doanh nghiệp có sự thay đổi tên công ty cần khắc lại dấu pháp nhân và công bố con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quốc Việt nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói UY DANH

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giá rẻ do Uy Danh cung cấp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất cùng với quá trình hoàn thiện nhanh chóng. Cam kết thành công 100%, không phát sinh chi phí ẩn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Uy Danh với 3 năm kinh nghiệm và hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp có trong tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn trong thời gian ngắn nhất với mức giá cạnh tranh.

Xem thêm tại: Uydanh.vn

Comments are closed.