Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình!!!

Văn phòng luật NewVision xin cung cấp thông tin cho quý khách hàng về trình tự thủ tục và giấy phép quảng cáo trên truyền hình như sau: Hiện nay, pháp Luật quy định cụ thể các sản phẩm/dịch vụ sẽ cần phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo bao gồm: –  Dược phẩm; –  Mỹ phẩm; –  Trang thiết bị y tế; –  Thực phẩm;   Căn cứ pháp lý Số.39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh quảng cáo, Ngày 16 tháng 11…

Văn phòng luật NewVision xin cung cấp thông tin cho quý khách hàng về trình tự thủ tục và giấy phép quảng cáo trên truyền hình như sau:
Hiện nay, pháp Luật quy định cụ thể các sản phẩm/dịch vụ sẽ cần phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo bao gồm:

–  Dược phẩm;

–  Mỹ phẩm;

–  Trang thiết bị y tế;

–  Thực phẩm;

 

Căn cứ pháp lý

 • Số.39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh quảng cáo, Ngày 16 tháng 11 năm 2001
 • Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo
 • Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động quảng cáo chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nếu như thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì cần có những hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp giấy phép thực hiện quảng cáo truyền hình.

Bước 4: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Điều kiện quảng cáo truyền hình.

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Quảng cáo cho các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định về tài sản đó phải có những giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

– Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Quảng cáo thuốc sẽ được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế nếu như có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

b) Quảng cáo mỹ phẩm cũng phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực về y tê và gia dụng thì có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật quảng cáo thì phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có những giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng về vệ sinh an toàn đối với phụ gia, thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích sẽ được dùng trong bảo vệ thực vật thì phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;

i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành các sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình gồm:

 • Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:

– Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây;

– Giấy công bố vệ sinh về an toàn thực phẩm của những sản phẩm (02 bản sao);

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao);

– Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao);

– Kịch bản của thước các phim quảng cáo (gồm :02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);

– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).

 • Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) gồm:

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;

– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;

– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);

– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).

 • Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế:

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;

– Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC;

– Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of  Free Sales);

– Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty);

– Đĩa CD quảng cáo;

– Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoặc giấy chứng nhận độc quyền.

 • Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;

– Giấy chứng nhận về đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;

– Kịch bản của thước phim được quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);

– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)

Thời hạn giải quyết thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ của văn phòng luật NewVision:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; tư vấn cho quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan.

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư để cùng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép quảng cáo trên truyền hình, nhận trực tiếp chứng nhận Giấy phép quảng cáo trên truyền hình tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và giao cho quý khách hàng.

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]

Comments are closed.