Yêu cầu rà soát quy định về thu hồi nợ, bán nợ của công ty tài chính Báo Người lao động

11.1. Tổng giám đốc là người đại diện hợp pháp để ký các hợp đồng kinh tế mua, bán, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ, hàng hoá, các hợp đồng về hợp tác và đầu tư và hợp đồng khác của Công ty. Trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc có thể uỷ quyền cho người khác ký hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền của mình; Tổng giám đốc toàn quyền quyết định các hợp đồng bán sản phẩm của Công ty không bị giới hạn về giá trị. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

Quy định về công ty tài chính

Chính phủ thời điểm đó có 9 Phó Thủ tướng. Quốc hội khóa V (tháng 4 năm 1975) bầu ra Chính phủ với 9 Phó Thủ tướng như của khóa trước. Con số 65% cũng là mức trần nợ công của Việt Nam quy định bởi Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội cũng quy định một số mức trần đáng chú ý khác là trần nợ Chính phủ là 54% GDP và thâm hụt ngân sách nhà nước là 3,9% GDP. Quốc hội .

Quy định về công ty tài chính

Toàn bộ khấu hao tài sản cố định được tái đầu tư, thay thế, đổi mới tài sản cố định và sử dụng cho nhu cầu kinh doanh. 13.3 Khi nhượng bán, thanh lý Công ty phải lập hội đồng đánh giá thực trạng về mặt kỹ thuật, thẩm định giá trị tài sản. Tài sản đem nhượng bán phải tổ chức đấu giá, thông báo công khai.

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói UY DANH

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy Danh đứng vai trò như 1 giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giá rẻ do Uy Danh cung cấp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất cùng với quá trình hoàn thiện nhanh chóng. Cam kết thành công 100%, không phát sinh chi phí ẩn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Uy Danh với 3 năm kinh nghiệm và hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp có trong tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn trong thời gian ngắn nhất với mức giá cạnh tranh.

Comments are closed.